SAÇ EKİMİ TEKNİKLERİ

Saç Ekimi Teknikleri

Saç ekimi, farklı yöntemleri olmakla birlikte, temelde aynı prensiple uygulanır. Kişinin kendi saç köklerinin bir bölgeden alınıp, diğer bir bölgeye aktarılması yöntemine saç ekimi denir. Saç ekiminde, yöntemler ise 2 ana kategoriye ayrılır.

 • FUE Yöntemi
 • FUT Yöntemi

  FUE, ameliyat olmaksızın, saç derisine yanlıca kanalların açıldığı ve saçların donör deriden ayrılıp, açılan yeni kanallara nakledilmesidir. FUT yöntemi ise saçlı derinin alınmasıdır ki,diğer yöntemlere göre daha çok saçın tek seferde nakledilebiliyor olmasına karşın, cerrahi komplikasyon ihtimalleri nedeniyle FUT günümüzde daha az tercih edilmektedir. Gerek uygulama sonrasında donör bölgedeki iz unsuru, gerekse iyileşme sürecinin uzunluğu nedeniyle FUE çok daha yoğun tercih edilen bir uygulamadır. Tabii FUE tekniği içerisinde DHI gibi özel teknikler de bu uygulamayı daha çekici hale getirmektedir.

  FUT Tekniği

  Tıbbi ismi follicular unit transfer olan yöntem, kafanın arkasındaki uygun bir bölgeden, belli bir miktar saçın deri ile birlikte alınmasıdır. Alınan donör üzerindeki greftler, tek tek alınarak saçsız bölgeye nakledilmektedir. Bu yöntemde en büyük dezavantaj, saçın alındığı bölgenin gerilerek dikiş atılmasıdır ki, bu durumda iyileşme daha uzun sürmekte ve rahatsızlık verebilmektedir.

  FUE Tekniği

  FUE tekniğinde saç ekimi, donör bölgeye hiçbir müdahale yapılmadan gerçekleştirilir. Saç Ekimi Teknikleri içerisinde daha çok tercih edilen teknik olmasının birinci sebebi elbette kafa derisine kesi yapılmıyor olmasıdır. Kafanın arka kısmından alınan saç kökleri aynı anda saçsız bölgeye açılan kanallar içerisine yerleştirilerek işlem tamamlanır. Böylece saçın alındığı kesimde herhangi bir iz söz konusu olmamakta ve iyileşme çok hızlı gerçekleşebilmektedir.

  FUE, tıbbi ismi Follicular Unit Extraction olan operasyonunun kısaltmasıdır. Saçların tek tek toplanarak yeni alana yerleştirilmesi, yöntemin temel prensibidir. Geleneksel FUT yöntemine göre ciddi avantajları olmasına karşın, FUE yöntemi tek seansta daha az saçın nakledilebilmesinin mümkün olduğu bir uygulamadır. Ancak, uygulama sonrasında neredeyse hiçbir komplikasyon olmaması nedeniyle, gerek hastalar gerekse hekimler tarafından FUE daha sık tercih edilen bir uygulamadır. Bu noktada, saç ekimi uygulamalarının birer cerrahi uygulama olduğunun ve hekimler dışında hiç kimse tarafından gerçekleştirilmemesi gerektiğinin altının özel olarak çizilmesi gerekir. Uygulamanın neticesinden çok, sıhhi faktörler büyük önem arz eder ki, yetkin olmayan kişilerin gerçekleştirdiği operasyon sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşayanların kayıtlara geçtiğini unutmamak gerekir. Her ne kadar bir organ ameliyatı kadar ciddi olmasa da, saç ekimi bir cerrahi prosedürdür ve klinik şartların mükemmel biçimde tesis edilmiş olması ve hekim denetimi gereklidir.

  FUE yöntemi, önelcikle hastanın yönteme uygun olup olmadığının tespiti ile başlar. Saç ekimi için uygun olduğu belirlenen hastanın saç analizi yapılarak, projeksiyon gerçekleştirildikten sonra uygun cerrahi koşulları altında operasyon başlatılır.

  FUE Operasyonu Ne Kadar Sürer?

  Operasyon ekilecek saçın sayısına bağlı olarak değişmek üzere, 4 – 7 saat arasında sürebilir. Bu süre zarfında herhangi bir anestezi söz konusu değildir ve hastanın yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşılamasında hiçbir engel yoktur. Yani bu işlem ayakta bir operasyondur.

  FUE Yöntemi Acı Verir mi?

  Uygulama yapılan bölgeye lokal anestezi uygulandığından operasyon boyunca hiçbir acı hissedilmez. Anestezi etkisi geçtikten sonra ise kısa süreli hafif acılar olabilir ancak seviyesi düşük olan bu ağrılar önemsenecek boyutta değildir.

  FUE Yöntemi İle Ekilen Saç Ne Kadar Zamanda İyileşir

  FUE yönteminde hastanın normal hayatına dönmesi için gerekli bir süre yoktur. Esasında ertesi gün normal hayata dönebilmek mümkündür. Ancak, operasyonun selameti bakımından hastanın en azından 3 günlük kritik süreçte sokağa çıkmaması daha doğru olacaktır ki, değindiğimiz gibi bu bir zorunluluk değildir. 7 günlük tutunma sürecinin ardından hasta iyileşmiş sayılır ve bunu takip eden 6 ay içerisinde tüm iyileşme süreci tamamlanır.

  DHI Yöntemi

  FUE yönteminin bir türü olan DHI uygulamasında fark, saçın yerleştirilme biçimidir. Saçlar, DHI araçlarının ucundaki mikro araçlarla toplanarak aynı zanda ve çok daha hızlı biçimde yerleştirilebilir. DHI kalemi ismi verilen araç, çok daha iyi şekil verilecek biçimde ekim yapabilmekte ve çok daha doğal bir görünüm ortaya çıkabilmektedir. Ancak FUE tekniğinden başka bir farkı söz konusu değildir. Tabii bu yöntemde iyileşme çok daha hızlı olur ve saçların yerleşmesi daha verimli biçimde gerçekleşir. Saç Ekimi Teknikleri içerisinde en gelişmiş yöntem DHI yöntemidir.

  FUE Yönteminin Avantajları

  FUE, saç ekiminde saçların tek tek toplandığı uygulama iken, FUE’nin öncesinde uygulanan geleneksel yöntem, FUT tekniğidir. FUT yöntemi, kafanın arka kısmındaki saçlı bölgeye kesi uygulanarak derili bölgenin alınıp, saç köklerinin buradan toplanması prensibi ile uygulanır ki, bu yöntemde hem saçın toplandığı bölgede, hem de ekimin yapıldığı bölgede cerrahi işlemler söz konusu olduğundan, FUE yöntemine göre çok daha sıkıntılı bir süreç söz konusudur. FUE Yönteminin Avantajları karşısında FUT yöntemine göre çok az dezavantajı bulunur ki, tek seferdeki nakil sayısı dışında uygulama tekniği bakımından herhangi bir dezavantajı da söz konusu değildir. Çok daha sorunsuz ve acısız tamamlanan FUE tekniği, kişinin kısa zamanda hayatına dönebilmesini de sağlıyor olmasından dolayı oldukça önemli bir üstünlüğe sahiptir.

  İyileşme Süresi

  FUE yönteminde kişi birkaç gün içerisinde bütünüyle eski hayatına geri dönebilirken, FUT tekniğinde ameliyat izinin enfeksiyon riski vardır ve pansumanlarının yapılması gerekeceğinden, gündelik yaşantıya tam anlamıyla dönmek 2 hafta kadar sürer. FUE yönteminde ise donör bölge ertesi gün iyileşmiş sayılabilir.

  Ameliyat Komplikasyonları

  FUE Yönteminin Avantajları listelenirken önemli bir kalem d, uygulama sonrasında çıkması muhtemel hiçbir komplikasyonunun olmayışıdır. Donör bölge de uygulama yapılan bölge de herhangi bir risk altında değildir. Yalnızca tüm uygulamalarda olduğu gibi uygulama yapılan bölgeye 3 gün boyunca hiçbir temas olmaması gereklidir. Bunun dışında FUE yönteminin beklenen bir ameliyat sonrası komplikasyonu söz konusu değildir.

  Herkes FUE Yöntemi ile Saç Ektirebilir

  Geleneksel FUT yönteminde, saç dersinin alınabilmesi için donör bölgedeki deri kalınlığının belli bir seviyenin üzerinde olması beklenirken, FUE yönteminde bu gereklilik söz konusu değildir. Hatta kök nakli,ü sadece kafa derisinden değil, vücudun başka noktalarından dahi yapılabilir.

  Estetik

  FUE tekniğinde saç ekimi yapılan bölgede ortaya çıkan görünümden ziyade, salın alındığı donör bölgenin estetiği ile ilgili bir üstünlük söz konusudur. FUT tekniğinde ne kadar başarılı operasyonlar yapılırsa yapılsın, saçın alındığı alanda çok kısa saç kesimi durumunda belli olan bir hat varken, FUE yönteminde herhangi bir iz söz konusu değildir.

  DHI Yöntemi

  Direch Hair Impant,yani DHI; saç ekiminde ulaşılan en üst seviyeyi temsil eder. Yöntem kökeni itibariyle FUE ile benzeşiyor olsa da, majör sonuçları olan farklılıklar barındırmaktadır. DHI yönteminde kullanılan ve saçın toplanıp ekilmesini sağlayan mikro iğneler, kafa derisinde saçın çıkış açısının mükemmel biçimde ayarlanabildiği ekimlerin yapılabilmesine olanak sağlar. Bu sayede doğal görünüm elde edilirken, FUE yönteminde olduğu gibi kanallara ekim söz konusu olmadığından iyileşme de çok daha hızlı olabilmektedir.

  DHI yönteminde kafa derisine greftin yerleştirilme süresi çok hızlıdır. Ancak, ekim işlemi teker teker yapıldığından toplam süre biraz daha uzun olur. Tabii FUE’ye göre çok daha yoğun bir ekim yapılabiliyor olması da yöntemin daha uzun sürmesinin sebebi olarak gösterilebilir. DHI Yöntemi ile santimetrekareye 60 greft ekilebilir ki, geleneksel yöntemin yaklaşık 2 katı olan bu sayı, saçlarınızın çok daha doğal görünmesini sağlayabilmektedir.

  DHI Yöntemi, çok daha düşük riskli bir cerrahi işlemdir. Neredeyse hiçbir yara söz konusu değildir ve kanama gibi durumlar söz konusu değildir. Enfeksiyon olasılığının da çok düşük olduğu işlem neticesinde FUE yöntemine göre öok daha hızlı bir iyileşme süreci söz konusudur ki, uygulamanın başarı oranının da çok daha yüksek olduğu söylenebilir.

  DHI Yöntemi ile saç ekimi yapılırken, hekim her saçı tek tek seçerek alabilir ve uygun yere ekebilir. Bu noktada herhangi bir sınır söz konusu değildir. FUE yönteminde kanallar açılması gerektiğinden, belli bir mesafe söz konusu iken, bu yöntemde çok sık ekim yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kullanılan araçların niteliği gereğince oldukça yakın aralıklarla dikim yapılabilir ve çok hassas şekillendirmeler bu yöntemde mümkündür. Yani DHI Yönteminde saçın dikilme açısı da çok daha iyi ayarlanabilmektedir.

  DHI yönteminin diğer yöntemlere göre hiçbir dezavantajı söz konusu değildir. Herkes bu yöntemle saç ektirip, sık ve doğal görünümlü saçlara sahip olabilir. Bu yöntemin zaman bakımından daha uzun oluşlu dışında diğer yöntemlerden bir eksiği yoktur ki, bu da tek seferlik bir uygulama olmasından ötürü katlanılabilecek bir özelliktir. Zira diğer yöntemlere olan üstünlükleri, bu durumun görmezden gelinebilmesi için yeterlidir.